8-5-2344475     |     elmava@elmava.lt     |     P. Vileišio 6F, LT10308, Vilnius

Atestatai

Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos išduoti kvalifikacijos atestatai (Nr. E-0679, Nr. EI-0146) suteikia teisę eksploatuoti energetikos įrenginius ir įrengti elektros įrenginius.

Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas (Nr. 3166) suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti inžineriniai statiniai. Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Įmonėje dirba 34 darbuotojai, iš jų dirba Aplinkos ministerijos ir Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestuoti darbuotojai:

  •     2 ypatingo statinio projekto dalies vadovai – projektuotojai;
  •     3 ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai – darbų vadovai.