8-5-2344475     |     elmava@elmava.lt     |     P. Vileišio 6F, LT10308, Vilnius

Apie mus

UAB „Elmava“

UAB „Elmava“ yra statybos sektoriuje nuo 2000 m. sėkmingai dirbanti įmonė, turinti teisę vykdyti elektrotechnikos inžinerinių sistemų darbus ypatinguose statiniuose bei elektros tiekimo tinkluose iki 10kV įtampos.

Mes siekiame kokybiško klientų poreikių tenkinimo, produktyvaus ir darnaus bendradarbiavimo su gamintojais, tiekėjais, kreditoriais, valstybinėmis institucijomis. Siekdami optimaliai tenkinti klientų poreikius mes nuolat keliame bendrovės intelektualinį potencialą. Mūsų personalas sistemingai aktyviai dalyvauja seminaruose, konferencijose, mokymuose, parodose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, domisi elektrotechnikos naujovėmis.

Mūsų atlikti darbai, tai pati geriausia reklama mums, kuri verčia užsakovą vėl sugrįžti pas mus.

Įmonė apsirūpinusi įranga, mechanizmais ir kontrolės bei matavimo priemonėmis, reikalingomis kokybiškai atlikti darbus. Kokybiškai, efektyviai ir operatyviai atlikdami savo darbus, užsitarnavome labai svarbią vertybę mūsų įmonei – partnerių pasitikėjimą.

Mūsų misija

Atsakomybė ir profesionalumas, klientų poreikių ir lūkesčių patenkinimas, teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas.